نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش 15 30 45
قوری پیرکس مدل دسته گرد ظرفیت 1000 میلی لیتر
بی رنگ شفاف

قوری پیرکس مدل دسته گرد ظرفیت 1000 میلی لیتر

255,000 تومان
از این قوری زیبا و با کیفیت برای درست کردن چای، چای سبز، دمنوش و... میتوان استفاده کرد.
قوری پیرکس مدل دسته گرد ظرفیت 800 میلی لیتر
بی رنگ شفاف

قوری پیرکس مدل دسته گرد ظرفیت 800 میلی لیتر

230,000 تومان
از این قوری زیبا و با کیفیت برای درست کردن چای، چای سبز، دمنوش و... میتوان استفاده کرد.
قوری پیرکس مدل دسته گرد ظرفیت 550 میلی لیتر
بی رنگ شفاف

قوری پیرکس مدل دسته گرد ظرفیت 550 میلی لیتر

185,000 تومان
از این قوری زیبا و با کیفیت برای درست کردن چای، چای سبز، دمنوش و... میتوان استفاده کرد.
قوری ایگوری ظرفیت 750 میلی لیتر
بی رنگ شفاف

قوری پیرکس مدل ایگوری ظرفیت 750 میلی لیتر

105,000 تومان
از این قوری زیبا و با کیفیت برای درست کردن چای، چای سبز، دمنوش و... میتوان استفاده کرد.
قوری ایگوری ظرفیت 750 میلی لیتر
بی رنگ شفاف

قوری پیرکس مدل ایگوری ظرفیت 500 میلی لیتر

98,000 تومان
از این قوری زیبا و با کیفیت برای درست کردن چای، چای سبز، دمنوش و... میتوان استفاده کرد.